Język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Aktualności

Składanie prac do kolejnego numeru

Szanowni Państwo!

Kolegium Redakcyjne „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis”, e-czasopisma Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uprzejmie informuje, iż przyjmuje artykuły do kolejnego numeru do dnia 10 sierpnia 2023 r. Redakcja oczekuje na artykuły naukowe i studia, komentarze, glosy, sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje prac naukowych, noty bibliograficzne, a także tłumaczenia z języków obcych (za zgodą właściciela praw autorskich). 
Zgodnie z uchwałą Kolegium Redakcyjnego do opracowań przygotowanych przez doktorantów należy dołączyć opinię opiekuna naukowego potwierdzającą, że akceptuje on tę publikację do druku.
Artykuły i studia nie powinny liczyć mniej niż 0,5 ark. wyd. i nie więcej niż 1,5 ark. wyd.
Kolegium Redakcyjne zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie przyjęcia do druku nadsyłanych prac.
Maksymalna liczba artykułów w danym numerze FIUW nie może przekraczać 12.
Materiały należy nadsyłać w formie elektronicznej (lub przekazać osobiście do Kolegium Redakcyjnego na odpowiednim nośniku), wraz ze streszczeniem w języku angielskim i polskim (ok. 0,5 strony), słowami kluczowymi w języku angielskim i polskim, tytułem angielskim oraz bibliografią (w jednym pliku) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Złożone do druku publikacje są recenzowane przez dwóch recenzentów zewnętrznych.