Język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Recenzenci

 • dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
  Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr Miras Daulenov
  Kazakh Humanities and Law University, Astana, Kazakhstan
 • dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ
  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka
  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
   
 • prof. dr hab. Radosław Koper 
  Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Marcin Łysko, prof. UwB
  Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Nowakowska-Małusecka, prof. UŚ
  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Piotr Niczyporuk
  Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Przemysław Saganek, prof. INP PAN
  Instytut Nauk Prawnych, Polska Akademia Nauk
 • dr hab. Piotr Szreniawski, prof. UMCS
  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Szymański, prof. UO
  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Mikołaj Tarkowski, prof. AP
  Instytut Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • prof. dr hab. Mariusz Załucki
  Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • dr hab. Marek Zieliński
  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski w Katowicach