Język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Rada Naukowa

 • prof. Oleg Halabudenko
  Political Science and Law Department, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine
 • prof. Dr. Hannes Hofmeister
  Free University of Bozen-Bolzano, Faculty of Economics and Management, Italy
 • prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
  Wydział Prawa,  Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. Tetiana Kolomoiets 
  Faculty of Law, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine
 • Assoc. prof. Leonid Komziuk Ph.D.
  Faculty of Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
 • dr hab. prof. UWr Artur Kozłowski
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,  Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Volodymyr Makoda
  Civil Law Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
 • prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Piotr Machnikowski
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. Hendryk Malevski
  Mykolas Romeris University, Institute of Criminal Law and Procedure, Vilnius, Lithuania
 • prof. dr. hab. Jacek Mazurkiewicz
  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Mirosław Sadowski
  Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • dr Joanna Siekiera, Postdoctoral fellow
  Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
 • prof. dr hab. Zofia Sienkiewicz
  emerytowany profesor Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • doc. JUDr. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M.
  Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra dějin státu a práva, Brno