Język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Wskazówki dla Autorów

 • Przyjmowane będę artykuły, które wcześniej nigdzie nie były publikowane
 • Do artykułu należy dołączyć afiliację autora i numer ORCID
 • Objętość prac nie powinna być mniejsza niż 0,5 ark. wyd. i większa niż 1,5 ark. wyd.
 • Opracowania należy nadsyłać ze streszczeniami w języku polskim i angielskim (wraz z podaniem tytułu w języku angielskim), o objętości ok. 1000 znaków, oraz z bibliografią na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Do opracowania należy dołączyć słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
 • Doktoranci powinni dodatkowo przesłać skan opinii Promotora o przygotowanym przez nich do druku artykule lub innym opracowaniu, studenci – skan opinii opiekuna koła naukowego
 • Pracę należy dostarczyć w wersji ostatecznej, nie roboczej, w formie elektronicznej
 • Każdy artykuł oceniany jest przez recenzenta wewnętrznego (redaktora tematycznego z danej dziedziny prawa)
 • Jeśli artykuł będzie wymagał poprawy bądź uzupełnień, autor jest zobowiązany uczynić to w ciągu tygodnia
 • Nieprzesłanie poprawionej wersji artykułu jest równoznaczne z rezygnacją z publikacji artykułu w danym numerze
 • W przypadku współautorstwa autorzy proszeni są o określenie swojego wkładu w powstanie artykułu
 • Redakcja informuje, że ghostwritingguest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.)*
 • Po uzyskaniu dwóch pozytywnych opinii recenzentów zewnętrznych artykuły poddawane są opracowaniu redakcyjnemu (redakcja językowa)
 • Autorzy zobowiązani są dokonać korekty autorskiej w ciągu tygodnia
 • Po opracowaniu technicznym i składzie publikacje są zamieszczane online w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego i Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego
 • * więcej informacji z zakładce Ghostwriting

Więcej informacji o zasadach przygotowania artykułów do publikacji w zakładce "Zasady edytorskie".