Język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Redakcja

Kolegium Redakcyjne
  prof. dr hab. Leonard Górnicki – przewodniczący
  prof. dr hab. Jolanta Blicharz – członek
  dr hab. Tomasz Dolata – członek (współpraca z zagranicą)
  dr Julian Jezioro – zastępca przewodniczącego
  dr Łukasz Baszak – członek
  mgr Aleksandra Dorywała – sekretarz
  mgr Bożena Górna – członek
       
Redaktorzy tematyczni
  Historia oraz teoria i filozofia prawa:
    dr hab. Rafał Wojciechowski, prof. UWr  
    prof. dr hab. Przemysław Kaczmarek
 
  Prawo europejskie i międzynarodowe:
    dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr    
    prof. dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska
 
  Prawo administracyjne:
    dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr   
    dr Piotr Janiak  
  Prawo finansowe:
    prof. dr hab. Patrycja Zawadzka  
  Prawo konstytucyjne:
    dr hab. Anna Śledzińska-Simon  
    dr hab. Ryszard Balicki, prof. UWr  
  Prawo karne:
    dr Dagmara Gruszecka  
    dr Rajnhardt Kokot  
  Prawo gospodarcze i handlowe:
    dr hab. Bogusław Sołtys, prof. UWr  
  Prawo pracy:
    dr hab. Artur Tomanek, prof. UWr  
  Prawo wyznaniowe:
    prof. dr hab. Józef Koredczuk  
  Kryminalistyka:  
    dr Rafał Cieśla  
  Postępowanie cywilne:
    dr Aleksandra Fruk  
   Prawo autorskie:
 
  dr Aleksandra Bar
   
Redaktor językowy
  mgr Aleksandra Dorywała (język polski)