Język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

System antyplagiatowy

System antyplagiatowy

Czasopismo „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” w celu zapobiegania zjawisku plagiatu korzysta z systemu antyplagiatowego firmy Plagiat.pl. System pozwala sprawdzić podobieństwo tekstu w dowolnym języku z zasobami światowego Internetu, Bazą Aktów Prawnych, bazą RefBooks, bazą prac i publikacji naukowych instytucji uczestniczących w Programie Wymiany Baz.

Zakup licencji na program antyplagiatowy sfinansowano ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” – umowa nr RCN/SP/0554/2021/1