Język

O Czasopismie

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

 

Częstotliwość ukazywania się: półrocznik

Język publikacji: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne.

 

ISSN 2450-3932

Szukaj na stronie

Aktualności

Program „Rozwój Czasopism Naukowych”

Uprzejmie informujemy, że czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój Czasopism Naukowych” (projekt nr RCN/SP/0554/2021/1). 
Wysokość otrzymanego dofinansowania: 18 500,00 zł 
całkowita wartość zadania – 18 500,00 zł 
Okres realizacji: 01.10.2022 r. – 30.09.2024 r. 
Opis projektu: Celem projektu jest umiędzynarodowienie artykułów naukowych oraz zwiększenie cytowalności czasopisma, zagwarantowanie wysokiego merytorycznego poziomu publikowanych tekstów, wdrażanie odpowiednich standardów wydawniczych i przestrzeganie takich procedur, które pozwolą redakcji odpowiednio postąpić w sytuacji różnych nierzetelności, tekstów zbędnych (zduplikowanych), plagiatów. Podstawowym celem jest zwiększenie rozpoznawalności i siły oddziaływania czasopisma „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” w międzynarodowym obiegu naukowym.